Klasična akupunktura

Klasična akupunktura predstavlja lečenje iglicama koje se ubadaju na određene tačke tela.

 

Akupunkturom se otklanja bol i leče pojedine bolesti uz pomoć tankih iglica koje se precizno zabadaju u određene tačke. Akupunkturne tačke se nalaze duž linija (meridijana) po kojima vitalna energija “či” teče. Iako ne postoje anatomski ili histološki dokazi za takve linije ili tačke na telu, savremeni akupunkturolozi smatraju ih korisnim u kliničkoj praksi.

 

Svaki organ ima svoj meridijan, odnosno svaki meridijan ima početak u nekom organu.

U ljudskom telu postoji 14 glavnih meridijana i 365 klasičnih akupunkturnih tačaka.

 

Na stimulisane nervne završetke ispod kože organizam odgovara lučenjem povećane količine hemikalija za potiskivanje bola (endorfin,enkefalin, serotonin…). Na smanjenje bola u toj situaciji može dodatno da utiče i placebo efekat.

 

Primenom akupunkture, endorfin koji se luči snižava krvni pritisak, opušta mišiće, smanjuje osećaj uzmemirenosti, a prema nekim pokazateljima pomaže u prevenciji i lečenju srčanih oboljenja.

 

Akupunkturom se može delovati i preventivno i jačata zdrav organizam i pojačati njegove fizičke i intelektualne sposobnosti. Akupunktura se može primenjivati samostalno kao i uz fizikalnu terapiju.